16 februari 2023

groei naar het vwo

Intermezzo

 

Intermezzo is een tussenjaar voor meer- of hoogbegaafde kinderen voor wie
de basisschool niet meer voldoende uitdaging biedt,
maar voor wie de middelbare school eigenlijk nog te vroeg komt. 

Deze meer- of hoogbegaafde kinderen passen qua intelligentie heel goed
op het vwo, maar zij stellen de overstap naar de brugklas
graag nog een jaar uit, omdat ze bijvoorbeeld nog erg jong zijn
in hun sociaal-emotionele ontwikkeling of nog niet over
voldoende zelfstandigheid beschikken die de middelbare school
van hen vraagt. Door het overslaan van een klas hebben deze kinderen
soms hiaten opgelopen bij taal of rekenen of
niet goed leren automatiseren.
Ook dan kan Intermezzo een goede oplossing zijn. 

Deze groep kinderen heeft met name behoefte om binnen een veilige omgeving zichzelf in een tussenjaar verder te leren kennen en te groeien.
Scala Molenwatering heeft daarom speciaal
voor deze doelgroep een Intermezzoklas.
Kinderen en ouders maken overigens zelf de keuze
voor het vervolg op het Intermezzojaar. 

Op donderdag 16 februari 2023 vindt om 19.30 uur
een speciale informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde ouders plaats.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via Intermezzo@penta.nl  

Klik hier voor de folder.