november t/m februari

Informatieavonden

groep 7 en 8

De informatieavonden worden georganiseerd van november t/m februari.

Speciaal voor de ouders van leerlingen uit groep 7 en 8 met een
(voorlopig of te verwachten) havo, havo/vwo, atheneum of gymnasiumadvies organiseren we in de maanden november t/m februari
een aantal voorlichtingsmomenten over ons onderwijs, het 80-minutenrooster, 
de begeleidingsmogelijkheden en onze extra (talent)programma’s.

We vinden het prettig om tijdens onze voorlichtingsavonden een persoonlijke sfeer te creëren, zodat u als ouder ons thuisgevoel ook snel ervaart.
Ons motto is niet voor niets: 'Fijne schooltijd met onderwijs op niveau'.
Daarom is er per avond plaats voor 45 ouders*.

Naast een algemene inleiding waarbij we graag meer vertellen waar wij 
als school voor staan, volgt u gedurende de avond korte lezingen
over twee onderwerpen waar u graag meer over wilt weten. 
Tegelijkertijd kunt u gericht uw vragen stellen. U kunt kiezen uit:

1. het gymnasium op Molenwatering;
2. de brugklas op Molenwatering;
3. het vak 'meta' en onze studieplanner in de brugklas;
4. extra ondersteuning op Molenwatering.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een rondleiding
door het gebouw te krijgen.

Klik hier om u aan te melden
voor een van onderstaande data:
woensdag 23 november
maandag 12 december
dinsdag 17 januari
donderdag 9 februari

We ontvangen u graag vanaf 19.30 uur. De avond duurt tot ongeveer 21.30 uur.
Een week voorafgaand aan de informatieavond ontvangt u meer informatie en krijgt u de mogelijkheid om uw keuzes voor de korte lezingen door te geven.

* Speciaal voor uw zoon of dochter organiseren wij het Junior Lyceum.
Onze voorlichtingsavonden zijn dus bedoeld voor u als ouder.