november t/m februari

Informatieavonden

groep 7 en 8

De informatieavonden worden georganiseerd van november t/m februari.

Speciaal voor de ouders van leerlingen uit groep 7 en 8 met een
(voorlopig of te verwachten) havo, havo/vwo, atheneum of gymnasiumadvies organiseren we in de maanden november t/m februari
een aantal voorlichtingsmomenten over ons onderwijs, het 80-minutenrooster, 
de begeleidingsmogelijkheden en onze extra (talent)programma’s.

We vinden het prettig om tijdens onze voorlichtingsavonden een persoonlijke sfeer te creëren, zodat u als ouder ons thuisgevoel ook snel ervaart.
Ons motto is niet voor niets: 'Fijne schooltijd met onderwijs op niveau'.
Daarom is er per avond plaats voor 60 ouders*.

Naast een algemene inleiding waarbij we graag meer vertellen waar wij 
als school voor staan, volgt u gedurende de avond korte lezingen
over twee onderwerpen waar u graag meer over wilt weten. 
Tegelijkertijd kunt u gericht uw vragen stellen. U kunt kiezen uit:

1. het gymnasium op Molenwatering;
2. de brugklas op Molenwatering;
3. het vak 'meta' en onze studieplanner in de brugklas;
4. extra ondersteuning op Molenwatering.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een rondleiding
door het gebouw te krijgen.

Data
dinsdag 28 november 2023
donderdag 11 januari 2024
maandag 5 februari 2024

Klik hier om u aan te melden voor de informatiebijeenkomst.

We ontvangen u graag vanaf 19.30 uur. De avond duurt tot ongeveer 21.30 uur.
Een week voorafgaand aan de informatieavond ontvangt u meer informatie en krijgt u de mogelijkheid om uw keuzes voor de korte lezingen door te geven.

* Speciaal voor uw zoon of dochter organiseren wij het Junior Lyceum.
Onze voorlichtingsavonden zijn dus bedoeld voor u als ouder.